• God ziet mij, hier vloekt men niet
  • Sterven voor de goede zaak
  • Een roepende in de Armeense woestijn
  • De rebelse Jezus van Reza Aslan
  • Homs, een jaar later
  • Artsen zijn bestuurlijke winter beu

Onderwijs & Wetenschap

Toon artikel 'Rattenvergif en de jezuïeten'

Rattenvergif en de jezuïeten

10 april 2015 Johan Verschueren SJ

Een zeventiende-eeuwse jezuïet ontdekte een uiterst giftige plant en vernoemde die naar de stichter van zijn orde, Ignatius. Een raadselachtig verband dat om opheldering vraagt.

Toon artikel '"Als we er nu geen werk van maken is het weg"'

"Als we er nu geen werk van maken is het weg"

6 maart 2015 Ben Frie SJ et al.

De katholieke identiteit is meer impliciet dan expliciet aanwezig binnen de Gooise scholenkoepel J.A. Alberdingk Thijm. Toch wordt die identiteit allerminst verwaarloosd, zegt rector en bestuurder Bart van den Haak.

Toon artikel 'Een college in Oost-Congo'

Een college in Oost-Congo

25 februari 2015 Bob Albertijn SJ et al.

In een door geweld en armoede geplaagd gebied in Oost-Afrika weten de jezuïeten twee colleges te handhaven, zonder breuklijnen tussen arm en rijk, tribale identiteiten of religies. Wat is het geheim van dit succes?

Meer artikelen

Spiritualiteit & Gebed

Toon artikel 'Slachtoffers'

Slachtoffers

3 april 2015 Ben Frie SJ

“Een offer brengen voor vrijheid is zo oud als...

Meer artikelen

Zorg & Samenleven

Toon artikel 'Sterven voor de goede zaak'

Sterven voor de goede zaak

4 mei 2015 Peter van Gool SJ

Op 4 mei herdenkt Nederland mensen die hun leven gaven voor Vrijheid,...

Meer artikelen

Kunst & Cultuur

Toon artikel 'De wonde van het gemis'

De wonde van het gemis

20 april 2015 Bert Daelemans SJ

“Als twee Emmaüsgangers gaan wij nu alleen verder, maar bewaren jou in ons hart.” Een overpeinzing bij een beeld dat het verdriet om een verloren kind uitdrukt.

Toon artikel 'Voedsel voor hongerige harten'

Voedsel voor hongerige harten

15 april 2015 Marc Lindeijer SJ

Een man, een vrouw, een naamloos kind. Kan er iets goeds van komen? Een bespreking van 'Hungry Hearts', een beklemmende, minimalistische film van de Italiaanse regisseur Saverio Costanzo.

Toon artikel 'Berlinde De Bruyckere: Hoop op genezing'

Berlinde De Bruyckere: Hoop op genezing

13 maart 2015 Walter Fabri SJ

Het lijden van mens, dier en natuur staan centraal in de sculpturen van Berlinde De Bruyckere, momenteel te zien in Den Haag. Maar uit haar werk spreekt tevens zorgzaamheid en hoop.

Meer artikelen

Ignis Webmagazine extra informatie

Aanmelden nieuwsbrief

Blijf op de hoogte met onze tweewekelijkse nieuwsbrief per e-mail.

Essay

Toon artikel 'God ziet mij, hier vloekt men niet'

God ziet mij, hier vloekt men niet

6 mei 2015 Guido Dierickx SJ

Niet alleen onze cultuur en samenleving, maar ook ons godsbeeld heeft een belangrijke invloed op ons morele peil. Dat blijkt uit grootschalig onderzoek. Het helpt, een persoonlijke God die ons in het oog houdt.

Toon artikel 'Contemplatie én actie'

Contemplatie én actie

22 april 2015 André Cnockaert SJ

Van oudsher waren religieuze ordes ofwel ‘contemplatief’ ofwel ‘actief’. Voor Ignatius van Loyola en zijn jezuïetenorde was het niet of-of, maar en-en: ‘contemplatief in de actie’. Een formule met oudere wortels…

Toon artikel 'Praat de kerk nog mee?'

Praat de kerk nog mee?

17 april 2015 Guido Dierickx SJ

Wordt de stem van de kerk nog voldoende gehoord in het publieke debat? En zo nee: hoe kan men daar verandering in brengen? Een beschouwing over de mechanismen van het publieke forum.

Meer artikelen

Achtergrond

Toon artikel 'Een roepende in de Armeense woestijn'

Een roepende in de Armeense woestijn

1 mei 2015 Georges Ruyssen SJ

De internationale gemeenschap deed er het zwijgen toe toen honderd jaar geleden de Armeense genocide begon. Met uitzondering van de toenmalige paus Benedictus XV, zo blijkt uit recent onderzoek.

Toon artikel 'Artsen zijn bestuurlijke winter beu'

Artsen zijn bestuurlijke winter beu

24 april 2015 Paul Koch

Professionals in de gezondheidszorg verzetten zich massaal tegen regelzucht en verzameldrift. Van de politiek en de zorgverzekeraars eisen zij vertrouwen in hun vakbekwaamheid. Hun pleidooi vindt ook buiten eigen kring weerklank.

Toon artikel 'Berchmanianum: een zegen voor velen'

Berchmanianum: een zegen voor velen

27 maart 2015 Jan Bentvelzen SJ

Hoe kunnen religieuzen op leeftijd van een waardige oude dag genieten, passend bij hun bijzondere leefstijl? Een kennismaking met een klein en krimpend, maar belangrijk fenomeen: het kloosterverpleeghuis.

Meer artikelen