"Hoeveel broden hebben jullie?"

"Dat ene brood zal voldoende blijken voor vele malen meer dan vijfduizend." Een beeldmeditatie bij een indringend hongerdoek van kunstenares Ejti Stih.

Bijbelfragment

Toen Jezus van boord ging, zag Hij een grote menigte, en Hij had zeer met hen te doen, omdat ze als schapen zonder herder waren, en Hij begon hen uitvoerig te onderrichten. Het was al laat geworden toen zijn leerlingen Hem kwamen zeggen: ‘Dit is een eenzame plaats, en het is al laat. Stuur de mensen weg, dan kunnen ze zelf op de hoeven en in de dorpen in de omgeving iets te eten gaan kopen.’ Hij antwoordde hun: ‘Jullie moeten hun te eten geven.’ Ze zeiden tegen Hem: ‘Moeten we voor tweehonderd denariën brood gaan kopen en hun te eten geven?’ Maar Hij zei hun: ‘Hoeveel broden hebben jullie? Ga eens kijken.’ En toen ze het waren nagegaan, zeiden ze: ‘Vijf, en nog twee vissen.’ Hij zei dat ze allemaal in groepen in het groene gras moesten gaan zitten. Ze gingen zitten in groepjes van honderd en van vijftig. Hij nam die vijf broden en twee vissen, keek op naar de hemel, sprak de zegenbede uit, brak de broden en gaf ze aan zijn leerlingen om ze onder hen uit te delen; ook de twee vissen verdeelde Hij onder allen. Allemaal hadden ze volop te eten. Ze haalden twaalf korven vol brokken op, en ook wat van de vis over was. Het waren vijfduizend man die van het brood gegeten hadden.
(Mc. 6:34-44)

Hongerdoek

In de Middeleeuwen ontstond het gebruik om tijdens de veertigdagentijd een groot doek op het priesterkoor te hangen, dat het altaar en de crucifix en aan het zicht onttrekt. Zo konden gelovigen zich tijdens de Mis concentreren op bezinning en boetedoening. Tegenwoordig worden hongerdoeken vaak vervaardigd door kunstenaars uit de Derde Wereld in het kader van de vastenactie. Het hier getoonde hongerdoek werd gemaakt door de Boliviaanse kunstenares Ejti Stih, in opdracht van de Duitse vastenactie, Misereor. Klik hier voor meer informatie over het hongerdoek en de kunstenares.


Print
Print

Over de auteur

Dries van den Akker SJ is jezuïet en oud-docent godsdienst, catechese en levensbeschouwing. Verzorgt ook een website over heiligen: www.heiligen.net. Hij is redacteur van Ignis Webmagazine.

Meer van deze auteur >

1 reactie

Reactie van stefan 7 maart 2014

in het eerste doek staat, iets links van het midden, een vrouw met een brood die naar de tafel toekomt. om het te delen? de vraag wordt gesteld om te delen wat we hebben. het begint met 5 broden, maar feitelijk hebben ze/we nog veel meer. delen is een aanstekelijk feest! dat blijkt wel als we kijken wat er uiteindelijk overblijft. in verbondenheid met elkaar leven we in overvloed. in onze afgescheidenheid lijden we honger.

Voeg een reactie toe

Vul in het veld hieronder de tekst van de afbeelding in:

Ignis Webmagazine extra informatie

Aanmelden nieuwsbrief

Blijf op de hoogte met onze tweewekelijkse nieuwsbrief per e-mail.

Gerelateerde artikelen

Toon artikel 'Vasten: een oefening in geloven'

Vasten: een oefening in geloven

13 februari 2013 Dries van den Akker SJ

Op geloven ben ik vooral aangewezen, als ik iets verlang dat (nog) buiten mijn bereik ligt. Dat is waar de vastenperiode mij aan herinnert.

Toon artikel 'Witte Donderdag: de voetwassing '

Witte Donderdag: de voetwassing

5 april 2012 Dries van den Akker SJ

Op Witte Donderdag waste Jezus de voeten van zijn leerlingen - tot afschuw van Petrus. Vanwaar dit gebaar? Een beeldmeditatie bij een fascinerend schilderij van Sieger Köder.

Spiritualiteit & Gebed

Toon artikel 'Vrij van hart'

Vrij van hart

14 juli 2014 Benoît Stoffels SJ

Vrijheid is een kernbegrip in ieder nationaal zelfbewustzijn én in alle grote religieuze verhalen. Een overweging naar aanleiding van ‘Quatorze Juillet’.

Toon artikel 'Veredelde wilden'

Veredelde wilden

16 juni 2014 Peter van Gool SJ

De hemelse tuinman vond in de menselijke natuur een voedingsbodem voor een stekje goddelijk leven. Een overweging bij een krachtig beeld uit het Johannesevangelie: “Ik ben de wijnstok, mijn Vader de tuinman.”

Toon artikel 'De onbaatzuchtige keuze'

De onbaatzuchtige keuze

13 juni 2014 Ben Frie SJ

Hoe komen wij in ons leven tot echt vrije keuzes? De soms harde leerweg die Ignatius van Loyola ontwikkelde, blijkt nog steeds bruikbaar.

Meer artikelen

Meditatie

Toon artikel 'Vrij van hart'

Vrij van hart

14 juli 2014 Benoît Stoffels SJ

Vrijheid is een kernbegrip in ieder nationaal zelfbewustzijn én in alle grote religieuze verhalen. Een overweging naar aanleiding van ‘Quatorze Juillet’.

Toon artikel 'Onze Lieve Vrouwe van de Fietsers'

Onze Lieve Vrouwe van de Fietsers

30 juni 2014 Dries van den Akker SJ

Wufte wielertruien tussen de eerbiedwaardige kruiswegstaties: het is even wennen. Toch stap je gesterkt weer op de fiets na een bezoek aan dit Belgische bedevaartsoord voor wielrenners.

Toon artikel 'Veredelde wilden'

Veredelde wilden

16 juni 2014 Peter van Gool SJ

De hemelse tuinman vond in de menselijke natuur een voedingsbodem voor een stekje goddelijk leven. Een overweging bij een krachtig beeld uit het Johannesevangelie: “Ik ben de wijnstok, mijn Vader de tuinman.”

Meer artikelen