Erfstukken van de paus emeritus

De aftredende paus zocht de dialoog, met alle kwetsbaarheid en risico’s van dien. Ben Stoffels SJ staat stil bij de ongekende erfenis van Benedictus XVI.

Geen pontificale uitvaart, geen marmeren grafmonument, maar een erfenis van boeken, artikelen en toespraken en nog veel meer commentaren, oordelen en meningen – in Nederland vaak kritisch en onwelwillend, maar met weinig kennis van zaken, daarbuiten doorgaans genuanceerder en ook met meer waardering. Benedictus XVI, een paus die vrijwillig zijn ambt neerlegt, voor het eerst sinds Celestinus V (13e eeuw). In The Tablet heet het een ‘ontmythologisering’ van het Petrusambt. Het is een taak die iemand toegewezen krijgt en die zo goed mogelijk moet worden volbracht.

Zijn antwoord was geen machtswoord, maar een argumentatie. Dat is nieuw.

De structurele hervorming van een massief en weerbarstig bestuursapparaat bleef uit, maar is nu met één persoonlijk voorbeeld radicaal in praktijk gebracht. Het verschil met het pausschap van Johannes Paulus II kon nauwelijks groter zijn en de gevolgen voor de toekomst zijn nauwelijks te overzien. Ze konden wel eens ingrijpend zijn. Het gezegde “verbeter de wereld – begin bij jezelf” wordt hier wel heel indringend toegepast. Benedictus heeft ons een Kerk nagelaten, die hij zelf geërfd had van zijn voorganger, en waar hij ook weer zijn eigen stempel heeft gedrukt, schijnbaar niet zo spectaculair maar wel fundamenteel. Opvallend aan dit pausschap is de dialoog, met alle kwetsbaarheid en dus de risico’s van dien. Zijn antwoord was geen machtswoord, maar een argumentatie. Dat is nieuw.

Uit de nalatenschap van Jozef Ratzinger als paus wil ik enkele erfstukken bewaren die in mijn ogen karakteristiek voor hem zijn en een verandering van het pausschap laten zien.

De kern van de zaak

Zijn encyclieken laten alle drie een nieuw geluid horen. De eerste, Deus caritas est (2005), zegt onomwonden waar het in het christelijk geloof wel en niet om gaat. Zo bondig was het nog niet gezegd. De tweede, Spe salvi (2007), onderstreept de reële kracht die van de hoop uitgaat. De derde, Caritas in veritate (2009), geeft een kritisch commentaar op de ontwikkelingen in techniek, economie, migratie en milieu, waarin de mens zijn menselijke waardigheid moet zien te behouden. Benedictus gaat naar de kern van de zaak en sluit daarbij aan bij zijn voorgangers en met name het Tweede Vaticaans Concilie.

Bescheidenheid

Het ‘Woord vooraf’ bij zijn trilogie Jezus van Nazareth tekent de schrijver: “Het [boek] is enkel en alleen een uitdrukking van mijn persoonlijk zoeken ‘naar het gelaat van de Heer’ [..]. Iedereen is daarom vrij mij tegen te spreken. Ik vraag de lezeressen en lezers alleen om het voorschot aan sympathie dat altijd nodig is om iets te kunnen verstaan en begrijpen.” Iemand zou waarschijnlijk tevergeefs zoeken naar een vergelijkbare opmerking in de kerkgeschiedenis.

Verantwoording

Zelden is zoveel onwelwillendheid, maar ook gebrek aan informatie, getoond bij de reacties op de opheffing van de excommunicatie (geen ‘rehabilitatie’!) van het Pius-X-broederschap. De preciezere toedracht en motivering zijn te lezen in het antwoord op de felle reacties en de schitterende toelichting die Benedictus naderhand schreef (10 maart 2009). De paus geeft uitleg en verantwoording aan zijn “broeders in het bisschopsambt” in die brief die bewust verspreid is tot in de kring van allen die er kennis van willen nemen. Bovendien geeft hij inzage in wat hem in zijn hele werk ten diepste beweegt. Niet lezen en wel oordelen komt meer voor. Maar het is revolutionair, dat een paus – of bisschop, of zelfs maar pastoor – verantwoording wil afleggen voor zijn beleid.

Paus Benedictus XVICollegialiteit

Paus Paulus VI had in 1963 afstand gedaan van zijn tiara, de drievoudige kroon van de paus en symbool van zijn wereldlijke macht. Johannes Paulus heeft er nooit een gedragen. Maar Benedictus XVI heeft de tiara ook op de pauselijke vlag vervangen door de bisschopsmijter. Want collegialiteit moest een kenmerk zijn van het Petrusambt. Aan deze vorm van leiderschap zijn we noch in de kerk, noch in de samenleving gewend geweest.


Print
Print

Over de auteur

Benoît Stoffels SJ was leraar godsdienst in Zeist, pastoor in de Aloysiuskerk in Utrecht en spirituaal aan de priester- en diakenopleiding Bovendonk. Daarnaast was hij reserve-legeraalmoezenier en begeleider van de Geestelijke Oefeningen.

Meer van deze auteur >

2 reacties

Reactie van Paul van Rossum 8 maart 2013

Ben, wat kun je je weer uitmuntend uiten. Ik had niet anders verwacht!
Je hebt helder aangetoond tegen welke erfenis Benedictus had op te boksen zoals het logge bestuursapparaat van de Kerk. Kritiek geven op een paus is helaas menselijk maar je kunt beter eerst kritiek geven op je eigen persoontje. Is het dan niet beter te vluchten naar je in alle bescheidenheid aangeboren geleerdheid en dan zo'n geestelijke erfenis na te laten. Je hebt met je artikel me weer helemaal Papstfreundlich gemaakt. Mijn schoonvader heeft altijd gezegd: "Petrus' bootje is nog altijd lek maar het zinkt niet". Zou ooit een Paus wel dat lek kunnen stoppen? De Heilige Geest moet nu alle zeilen bijzetten om in het conclaaf alle kardinalenneuzen naar een richting te laten kijken. God geve het!

Reactie van B. en J. Hinfelaar 19 april 2013

Weldadig om dit artikel te lezen.
Dank voor uw getuigenis.

Reageer

Wilt u reageren op dit artikel? Mail de redactie van Ignis Webmagazine!

Vul in het veld hieronder de tekst van de afbeelding in: (zes karakters)
CAPTCHA Image

Andere afbeelding

Door op ‘Verzenden’ te klikken, gaat u akkoord met de voorwaarden.

Ignis Webmagazine extra informatie

Aanmelden nieuwsbrief

Blijf op de hoogte met onze tweewekelijkse nieuwsbrief per e-mail.

Gerelateerde artikelen

Toon artikel 'De paus met de pretoogjes'

De paus met de pretoogjes

14 februari 2013 Jan Peters SJ

In de commentaren op zijn aftreden wordt paus Benedictus XVI vaak star en streng genoemd, een formele professor. Jan Peters SJ ontmoette (toen nog) kardinaal Ratzinger tweemaal en schetst een heel ander beeld.

Toon artikel 'Treffende antwoorden op heikele vragen'

Treffende antwoorden op heikele vragen

23 juni 2011 Frans Kurris SJ

De Duitse journalist Peter Seewald voerde lange, diepgravende gesprekken met paus Benedictus XVI. Het boek ‘Licht van de wereld’ is dankzij die interviewvorm verrassend en (meestal) verhelderend. Een bespreking.

Kerk & Religie

Toon artikel 'Reuzen en dwergen in het archief'

Reuzen en dwergen in het archief

10 oktober 2016 Jan Stuyt SJ

Zijn archieven saai en stoffig? Allerminst! Speurend door de archieven van de jezuïeten, raakt Jan Stuyt helden kwijt én ontdekt hij nieuwe helden…

Meer artikelen

Achtergrond

Toon artikel 'Audio-retraite: Ouder worden als spirituele weg'

Audio-retraite: Ouder worden als spirituele weg

30 september 2016 Piet van Breemen SJ

De gebedspodcast BiddenOnderweg.org lanceert op 1 oktober 2016 een digitale retraite speciaal voor ouderen, onder de noemer ‘Ouder worden als spirituele weg’. Schrijver van de bezinningsteksten Piet van Breemen, zelf 80-plusser, vertelt meer over de achtergrond en opzet van deze bijzondere retraite.

Toon artikel 'De harde en heilzame lessen van Brexit'

De harde en heilzame lessen van Brexit

28 september 2016 John Moffatt SJ

Na de wanhoop en de euforie van het Brexit-referendum, maken de Britten de balans op. Welke lessen zijn er te trekken?

Toon artikel 'Filippijnse kerk in spagaat door Duterte'

Filippijnse kerk in spagaat door Duterte

23 september 2016 Roberto Rivera SJ

Hoe om te gaan met een democratisch gekozen president die lak heeft aan mensenrechten en christelijke waarden? In de Filippijnen is die vraag momenteel hoogst actueel voor katholieken. Een analyse.

Meer artikelen