Onderwijs & Wetenschap 85 artikelen

Toon artikel 'Kan de school burgerzin bijbrengen?'

Kan de school burgerzin bijbrengen?

7 oktober 2016 | Guido Dierickx SJ | 0 reacties

Democratische waarden zijn niet vanzelfsprekend. Laat het onderwijs jongeren burgerzin bijbrengen, zeggen sommigen daarom. Guido Dierickx ziet praktische bezwaren.

Toon artikel 'Godsdienst of levensbeschouwing op school?'

Godsdienst of levensbeschouwing op school?

14 september 2016 | Guido Dierickx SJ | 0 reacties

In onze multireligieuze samenleving, zeggen sommigen, past het ‘neutrale’ vak levensbeschouwing beter dan het ‘gekleurde’ vak godsdienst. Maar snijden de argumenten hout?

Toon artikel 'Wat geven wij onze kinderen mee?'

Wat geven wij onze kinderen mee?

5 september 2016 | Bert Daelemans SJ | 0 reacties

In een tijd wanhopig op zoek naar een geïdealiseerd ‘hier en nu’, raakt de zin voor traditie én voor toekomst verloren. Tijdens een onaangekondigd bezoek aan een jezuïetencollege, ontdekt Bert Daelemans dat het ook anders kan.

Toon artikel 'De verborgen schatten van oude teksten'

De verborgen schatten van oude teksten

26 augustus 2016 | Ben Frie SJ | 0 reacties

Jezuïet Rob Faesen is de nieuwe bijzonder hoogleraar aan de Xaverius-leerstoel in Tilburg. Door zich met studenten vast te bijten in klassieke teksten, hoopt hij nieuwe inzichten op het spoor te komen. "Studenten proeven iets van de literaire kwaliteit van mystieke auteurs."

Toon artikel 'Dialoog op school: mooi maar moeilijk'

Dialoog op school: mooi maar moeilijk

19 augustus 2016 | Guido Dierickx SJ | 2 reacties

Het Vlaamse ideaal van de levensbeschouwelijke dialoogschool is wenselijk, maar is het ook haalbaar? Wat vraagt het van het onderwijssysteem?

Toon artikel 'Jongeren en geloof: een lange weg'

Jongeren en geloof: een lange weg

10 juni 2016 | Ben Frie SJ | 0 reacties

Steeds meer jongeren zien religie als iets vreemds, zelfs als irrelevant. Hoe interesseer je hen toch voor het onderwerp? In gesprek met Renate Cauwels, godsdienstleerkracht aan het Sint-Barbaracollege in Gent.

Toon artikel 'Het diepe in: nieuwe docenten bezinnen zich'

Het diepe in: nieuwe docenten bezinnen zich

30 mei 2016 | Anne Mieke Huijsmans | 0 reacties

Wat beweegt de leraar ten diepste? In de drukte van alledag staat hij of zij er zelden bij stil. Vandaar dat het Stanislascollege in Delft een speciale bezinningsdag voor nieuwe docenten organiseert. Een impressie.

Toon artikel 'De katholieke dialoogschool: mijn inspiratie en worsteling'

De katholieke dialoogschool: mijn inspiratie en worsteling

18 mei 2016 | Walter Ceyssens SJ | 0 reacties

Ruimte bieden aan de eigen én andermans religieuze identiteit: op papier klinkt het Vlaamse model van de ‘dialoogschool’ prachtig. De overgang van theorie naar praktijk is echter lastig, weet docent Walter Ceyssens uit ervaring.

Toon artikel 'Naveltruitjes in de klas: waar ligt de grens?'

Naveltruitjes in de klas: waar ligt de grens?

27 april 2016 | Anne Mieke Huijsmans et al. | 0 reacties

Het Stanislascollege in Delft verzocht leerlingen zich niet te uitdagend te kleden – met een mediarel tot gevolg. Wat is er te leren uit de vele positieve en negatieve reacties?

Toon artikel 'Hoe vrij is het ‘vrij onderwijs’ in Vlaanderen?'

Hoe vrij is het ‘vrij onderwijs’ in Vlaanderen?

22 april 2016 | Peter Michielsens | 0 reacties

Vlaamse scholen zien zich gesteld voor een zwaar en overladen pakket van onderwijsdoelstellingen. Hebben zij nog wel de ruimte om naar eigen inzicht hun onderwijs vorm te geven?

Toon artikel '"Mijn geloof heeft alles met de gymles te maken"'

"Mijn geloof heeft alles met de gymles te maken"

11 maart 2016 | Philip Debruyne SJ | 0 reacties

De religieuze identiteit van een school toont zich in méér dan in godsdienstlessen of vieringen. Maar hoe precies? Stijn De Smedt, sportleraar op een jezuïetencollege, vertelt over zijn ervaringen en idealen.

Toon artikel '"Waar ben je?" Pubers over God'

"Waar ben je?" Pubers over God

29 februari 2016 | Agnès Charlemagne | 0 reacties

Als je leerlingen vrijuit laat praten over hun leven en dromen gebeurt er van alles. Soms gaat het over God, altijd over henzelf. Agnès Charlemagne, kunstenares en lerares in Marseille, ontwikkelde een methode om met jonge mensen te praten over zingeving en schreef er een boek over.

Toon artikel 'Valentijn, maar dan anders'

Valentijn, maar dan anders

13 februari 2016 | Anne Mieke Huijsmans | 0 reacties

Wat als je wordt overgeslagen op Valentijnsdag? Een middelbare school bedacht een creatieve oplossing: ‘Valentijnspassies’.

Toon artikel 'Als kindertekeningen in onze ziel'

Als kindertekeningen in onze ziel

30 december 2015 | Dries van den Akker SJ | 0 reacties

Een gebed voor de kersttijd, geïllustreerd door Syrische vluchtelingenkinderen met hun tekeningen.

Toon artikel 'Pleidooi voor het vak Levensbeschouwing'

Pleidooi voor het vak Levensbeschouwing

11 november 2015 | Dries van den Akker SJ | 1 reactie

Waarom nog Levensbeschouwing onderwijzen in een multireligieuze en grotendeels ontkerkelijkte samenleving? Drie argumenten voor het behoud van dit omstreden schoolvak.

Toon artikel 'Een Vlaamse leerkracht in Latijns-Amerika'

Een Vlaamse leerkracht in Latijns-Amerika

28 oktober 2015 | Philip Debruyne SJ | 0 reacties

Een jaar lang zal de jonge lerares Anne Lemmens uit Antwerpen het beste van zichzelf geven op een school in Ecuador. Wat beweegt haar? Hoe reageert haar omgeving?

Toon artikel 'Collegekampen Turnhout: Samen naar de top'

Collegekampen Turnhout: Samen naar de top

7 oktober 2015 | Jan Caers | 0 reacties

Teamspirit, verantwoordelijkheidsgevoel en respect voor de natuur. Die waarden staan centraal bij een bijzondere buitenschoolse activiteit van het Sint-Jozefcollege in Turnhout (B): een zomerkamp in de bergen. Een impressie in woord en beeld.

Toon artikel 'Ignatius’ opvoedproject in een taal voor vandaag'

Ignatius’ opvoedproject in een taal voor vandaag

25 september 2015 | Peter Knapen | 2 reacties

Kan de oude opvoedkundige traditie van Ignatius van Loyola ook vandaag de dag nog inspireren en praktisch toepasbaar zijn? Een nieuw werk-, gespreks- en reflectieboek voor de Vlaamse jezuïetencolleges moet bewijzen van wel.

Toon artikel 'Teilhard de Chardin: geloof in de groei'

Teilhard de Chardin: geloof in de groei

18 september 2015 | Georges De Schrijver SJ | 1 reactie

Dit jaar is het zestig jaar geleden dat de jezuïet en paleontoloog Teilhard de Chardin overleed. Zijn synthese tussen wetenschap en geloof heeft een blijvende waarde.

Toon artikel 'Gaven van de Geest'

Gaven van de Geest

14 september 2015 | Jan Peters SJ | 0 reacties

De Heilige Geest waart rond bij de opening van het academisch jaar. Een column.

Toon artikel 'Jean De Bruyn: Leren samenleven op een menselijke manier'

Jean De Bruyn: Leren samenleven op een menselijke manier

31 juli 2015 | Ben Frie SJ | 0 reacties

Op de feestdag van Ignatius van Loyola staat één van zijn hedendaagse gezellen stil bij diens pedagogiek. Is die toepasbaar in de moderne multiculturele samenleving? Een gesprek met jezuïet Jean De Bruyn.

Toon artikel 'Zonder inzicht geen uitzicht'

Zonder inzicht geen uitzicht

17 juli 2015 | Anne Mieke Huijsmans | 0 reacties

De school gaat uit, de vakantie begint. Een lerares mijmert over de vraag: wat betekende dit schooljaar voor mij?

Toon artikel 'Theologische Faculteit gaat internationaal'

Theologische Faculteit gaat internationaal

10 juni 2015 | Henk Witte | 1 reactie

Diverse theologische faculteiten in Europa bundelen de krachten. Het doel: een geloofwaardige vertolking van het katholieke geluid, in een tijd dat over het christendom nogal eens schamper wordt gedaan.

Toon artikel 'Meer mens: het sociaal project in Turnhout'

Meer mens: het sociaal project in Turnhout

29 mei 2015 | Ben Frie SJ | 0 reacties

Wat betekent het voor jongeren om in contact te treden met groepen die zij doorgaans zelden ontmoeten: ouderen, gehandicapten, asielzoekers? Deelnemers aan de maatschappelijke stage van het Sint-Jozefcollege in Turnhout vertellen over hun ervaringen.

Toon artikel 'Wat wil ik met mijn leven? Geen flauw idee!'

Wat wil ik met mijn leven? Geen flauw idee!

8 mei 2015 | Anne Mieke Huijsmans | 0 reacties

Het eindexamen komt in zicht, maar wat komt daarna? Het Stanislascollege in Delft organiseert bezinningsdagen voor leerlingen, om hen te helpen dieper na te denken over hun persoonlijke keuzes. Lerares Anne Mieke Huijsmans vertelt over de bijzondere resultaten.

Toon artikel 'Rattenvergif en de jezuïeten'

Rattenvergif en de jezuïeten

10 april 2015 | Johan Verschueren SJ | 1 reactie

Een zeventiende-eeuwse jezuïet ontdekte een uiterst giftige plant en vernoemde die naar de stichter van zijn orde, Ignatius. Een raadselachtig verband dat om opheldering vraagt.

Toon artikel '"Als we er nu geen werk van maken is het weg"'

"Als we er nu geen werk van maken is het weg"

6 maart 2015 | Ben Frie SJ et al. | 1 reactie

De katholieke identiteit is meer impliciet dan expliciet aanwezig binnen de Gooise scholenkoepel J.A. Alberdingk Thijm. Toch wordt die identiteit allerminst verwaarloosd, zegt rector en bestuurder Bart van den Haak.

Toon artikel 'Een college in Oost-Congo'

Een college in Oost-Congo

25 februari 2015 | Bob Albertijn SJ et al. | 1 reactie

In een door geweld en armoede geplaagd gebied in Oost-Afrika weten de jezuïeten twee colleges te handhaven, zonder breuklijnen tussen arm en rijk, tribale identiteiten of religies. Wat is het geheim van dit succes?

Toon artikel 'Hoger onderwijs na de vette jaren'

Hoger onderwijs na de vette jaren

13 februari 2015 | Guido Dierickx SJ | 0 reacties

Mag je onderwijsbezuinigingen afwentelen op studenten? En zijn er wellicht nog andere kostenposten waar hogescholen en universiteiten op kunnen besparen? Enkele lessen uit het Vlaamse onderwijsdebat.

Toon artikel 'Werken op het snijvlak van goed en kwaad'

Werken op het snijvlak van goed en kwaad

4 februari 2015 | Sanneke Brouwers | 0 reacties

Hoe bereid je militairen voor op de ethische dilemma’s die onvermijdelijk bij hun beroep horen? De studie 'Morele vorming in de krijgsmacht' biedt hiervoor een stevig theoretisch houvast.

Toon artikel 'Overtuiging geeft de doorslag'

Overtuiging geeft de doorslag

10 december 2014 | Eduard Kimman SJ | 2 reacties

Het Haagse Aloysius College scheerde langs de rand van de afgrond: een reddingsplan moet de noodlijdende school nu voor faillissement behoeden. Waar ging het mis met dit ooit zo degelijke jezuïetencollege? Oud-leerling Eduard Kimman vertelt.

Toon artikel 'Red de klassieke talen'

Red de klassieke talen

24 oktober 2014 | Guido Dierickx SJ | 5 reacties

Latijn en Grieks, zo wil het vooroordeel, zijn nutteloos en elitair. Onzin, vindt Guido Dierickx. Hij pleit voor een herwaardering van de humaniserende humaniora.

Toon artikel 'Bouwen aan het rijk Gods in China'

Bouwen aan het rijk Gods in China

24 september 2014 | Sean Salai SJ | 1 reactie

In antwoord op een oproep van de paus reisde pater Terrence Curry SJ naar China. Als eerste en enige niet-Chinees doceert de Amerikaanse jezuïet en architect aan de Tsinghua-universiteit in Bejing. Een openhartig vraaggesprek over geloof en onderwijs in een communistisch land. “Je ontmoet God op een bijzondere manier.”

Toon artikel 'Babel en de universiteit'

Babel en de universiteit

29 augustus 2014 | Guido Dierickx SJ | 2 reacties

Aan de moderne universiteit worden verschillende wetenschappelijke talen gesproken, met vele bitse en onvruchtbare discussies. Hoe zijn we zo ver gekomen? Volgens cultuurhistoricus Brad Gregory begon deze Babelse spraakverwarring onbedoeld bij de Reformatie.

Toon artikel 'Augustinus: Een bezield pedagoog'

Augustinus: Een bezield pedagoog

27 augustus 2014 | Martin Claes | 1 reactie

Als geen ander verstond hij de kunst van het bemoedigen en bezielen. De heilige Augustinus was behalve een befaamd redenaar ook een bevlogen leraar.

Toon artikel 'Op zoek naar Linnaeus in Uppsala'

Op zoek naar Linnaeus in Uppsala

1 augustus 2014 | Johan Verschueren SJ | 1 reactie

Seks was taboe in de tijd van Carl Linnaeus, zelfs tussen planten. In het Zweedse Uppsala speurt Johan Verschueren naar het genie van de ‘prins van de plantkunde’.

Toon artikel 'Baken in de wederopbouw van Zuid-Soedan'

Baken in de wederopbouw van Zuid-Soedan

25 juli 2014 | Mike Schultheis SJ | 0 reacties

Zuid-Soedan maakt een uiterst moeilijke periode door in zijn jonge geschiedenis. De katholieke universiteit is daarin een teken van hoop. Oprichter Mike Schultheis vertelt.

Toon artikel 'Een school waar muziek inzit'

Een school waar muziek inzit

30 mei 2014 | Guido Dierickx SJ | 1 reactie

Een schoolkoor dat volle zalen trekt met muzikaal veeleisende programma’s… Hoe is dat mogelijk? Guido Dierickx onthult het geheim van het Vlaamse Xaveriuscollege.

Toon artikel 'Staccato Deel 3: Verwerken'

Staccato Deel 3: Verwerken

23 mei 2014 | Ben Frie SJ | 0 reacties

Bij de groep vrienden van Frederik dringt de ernst door van zijn situatie. Na een valincident in de refter sluiten ze de rijen.

Toon artikel 'Staccato Deel 2: Het Hoge Woord'

Staccato Deel 2: Het Hoge Woord

21 mei 2014 | Ben Frie SJ | 0 reacties

De ziekte krijgt een naam. Nog altijd ontmoet Frederik spot en onbegrip. Hoe vertelt hij zijn vrienden wat er écht aan de hand is?

Toon artikel 'Staccato Deel 1: Symptonen'

Staccato Deel 1: Symptonen

19 mei 2014 | Ben Frie SJ | 1 reactie

In de aanloop naar het schoolbal worden symptomen zichtbaar van een ziekte die Frederiks leven binnensluipt. Met alle gevolgen van dien, zowel thuis als op school..

Toon artikel 'An Englishman in Delft: God vinden in de klas'

An Englishman in Delft: God vinden in de klas

4 april 2014 | Steve Edmunds SJ | 1 reactie

Een jonge leraar uit Engeland schrijft openhartig over zijn ervaringen op een Nederlandse middelbare school. “De generositeit van de leerlingen ontroert me.”

Toon artikel 'Vol zijn hemel en aarde…'

Vol zijn hemel en aarde…

14 februari 2014 | Hans van Leeuwen | 6 reacties

Wie naar de sterrenhemel staart, staart naar de geschiedenis van ons heelal. Wat vertelt die geschiedenis ons? Een spoedcursus kosmologie.

Toon artikel 'De juiste maat'

De juiste maat

13 december 2013 | Ben Frie SJ | 0 reacties

Zonder afgesproken maat valt er niets te meten en niets te weten. De Nijmeegse architect Dick Pouderoyen vertelt over zijn werk met en studie naar maatsystemen.

Toon artikel 'Mijn onbewuste ik'

Mijn onbewuste ik

11 oktober 2013 | Jan Peters SJ | 1 reactie

Onze hersenen, zo blijkt uit wetenschappelijk onderzoek, nemen beslissingen nog vóór wij die bewust nemen. Waar is ons bewustzijn dan nog goed voor? In een drukke stationshal piekert Jan Peters over die vraag.

Toon artikel 'Moslimgeleerden uit het isolement'

Moslimgeleerden uit het isolement

25 september 2013 | Jan Peters SJ | 3 reacties

De intellectuele emancipatie van moslims nu is goed vergelijkbaar met die van katholieken een eeuw geleden. Dat betoogde Jan Peters bij de opening van het academische jaar aan de Islamitische Universiteit Rotterdam. Een verkorte weergave van zijn rede.

Toon artikel '‘God-deeltje’ geeft geen zin aan ons bestaan'

‘God-deeltje’ geeft geen zin aan ons bestaan

30 augustus 2013 | Bart Lindner | 3 reacties

Is het vorig jaar ontdekte higgsdeeltje inderdaad ‘the God particle’, zoals sommige wetenschappers triomfantelijk stelden? Welnee, relativeert natuurkundige Bart Lindner. Een lesje elementaire fysica – en elementaire zingeving.

Toon artikel 'Daderloos geweld'

Daderloos geweld

9 augustus 2013 | Jan Peters SJ | 1 reactie

Rampen, oorlogen, industriële fouten: ze maken vele slachtoffers, maar één concrete dader is meestal niet aan te wijzen. Wie neemt de verantwoordelijkheid? En hoe? Enkele gedachten uit de afscheidsrede van professor Eduard Kimman.

Toon artikel '"Geef leerlingen de vrijheid"'

"Geef leerlingen de vrijheid"

28 juni 2013 | Ben Frie SJ | 0 reacties

Hoe stimuleer je scholieren het beste uit zichzelf te halen? Jezuïet en leerkracht Samuel Overloop vertelt hoe 'zijn' Sint-Jozefcollege in Turnhout dat aanpakt.

Toon artikel '‘Ja maar’ tegen Vlaamse onderwijshervormingen'

‘Ja maar’ tegen Vlaamse onderwijshervormingen

7 juni 2013 | Anton de Wit | 0 reacties

De Vlaamse regering bereikte deze week een akkoord over langverwachte onderwijshervormingen. Johan Verschueren SJ, die zich namens de jezuïeten en hun colleges in het debat gemengd heeft, reageert voorzichtig positief.

Toon artikel 'Dan moet de school het maar doen'

Dan moet de school het maar doen

24 april 2013 | Guido Dierickx SJ | 1 reactie

Een nieuw wetsontwerp in Frankrijk geeft staatsscholen verregaande bevoegdheden in de opvoeding van kinderen tot ‘verlichte’ burgers. Dat is tegen het zere been van ouders, die pedagogisch buitenspel worden gezet.

Toon artikel 'Walter Ceyssens (4): de zoektocht naar het goede leven'

Walter Ceyssens (4): de zoektocht naar het goede leven

17 april 2013 | Ben Frie SJ | 2 reacties

Als tiener wendde hij zich stellig van het geloof af; inmiddels is hij jezuïet in vorming. In de aanloop naar zijn priesterwijding een kennismaking met Walter Ceyssens SJ. Aflevering 4: leraar zijn, bezien door de ogen van een jezuïet.

Toon artikel 'Loyola High'

Loyola High

25 januari 2013 | Jan Peters SJ | 0 reacties

Een vreemde eend in de bijt tussen de wat elitaire jezuïetencolleges in de VS: Loyola High School in Detroit, dat zich richt op kansarme, zwarte jongens. Een portret van een ambitieuze school.

Toon artikel 'Een laatgotische moerbalk'

Een laatgotische moerbalk

23 januari 2013 | Eduard Kimman SJ | 0 reacties

De Faculteit Katholieke Theologie heeft een nieuw onderkomen in een historisch pand in Utrecht. Eduard Kimman SJ staat stil bij de geestelijke significantie van het gebouw.

Toon artikel 'Meneer de Heer (6): Marmotje'

Meneer de Heer (6): Marmotje

12 december 2012 | Rutger Wijnhoven et al. | 0 reacties

Waargebeurde verhalen uit de onderwijspraktijk van godsdienstleraar Dries van den Akker, in stripvorm naverteld door scholier Rutger Wijnhoven. Aflevering 6 (slot): Afscheid van Meneer de Heer.

Toon artikel '"Nieuwe kansen voor religieus onderwijs"'

"Nieuwe kansen voor religieus onderwijs"

7 december 2012 | Ben Frie SJ | 0 reacties

Is godsdienstonderwijs slechts een rest uit een voorbij verleden? Allerminst, stelt Peter Knapen, voorzitter van de koepel van Vlaamse jezuïetencolleges. Een interview.

Toon artikel '"Levensbeschouwelijke identiteit meerwaarde voor school"'

"Levensbeschouwelijke identiteit meerwaarde voor school"

23 november 2012 | Ben Frie SJ | 0 reacties

Veel confessionele scholen worstelen ermee: hoe geef je vandaag de dag nog gestalte aan je religieuze identiteit? Fons Loogman, directeur van het Stanislascollege, vertelt over zijn ervaringen.

Toon artikel 'Meneer de Heer (5): Beter'

Meneer de Heer (5): Beter

14 november 2012 | Rutger Wijnhoven et al. | 0 reacties

Waargebeurde verhalen uit de onderwijspraktijk van godsdienstleraar Dries van den Akker, in stripvorm naverteld door scholier Rutger Wijnhoven. Aflevering 5: Een leerling met een onvoldoende.

Toon artikel 'Meneer de Heer (4): Waarom probeert u het niet?'

Meneer de Heer (4): Waarom probeert u het niet?

19 september 2012 | Rutger Wijnhoven et al. | 1 reactie

Waargebeurde verhalen uit de onderwijspraktijk van godsdienstleraar Dries van den Akker, in stripvorm naverteld door scholier Rutger Wijnhoven. Aflevering 4: Meneer de Heer valt in voor de lerares Engels.

Toon artikel 'Onderwijs en ongelijkheid'

Onderwijs en ongelijkheid

7 september 2012 | Guido Dierickx SJ | 0 reacties

Met individuele leertrajecten kunnen we kansarme kinderen meer kansen bieden, zo luidt een veelgehoord argument van onderwijshervormers. Maar klopt de achterliggende logica wel?

Toon artikel 'Meneer de Heer (3): Enge kerels'

Meneer de Heer (3): Enge kerels

1 augustus 2012 | Rutger Wijnhoven et al. | 0 reacties

Waargebeurde verhalen uit de onderwijspraktijk van godsdienstleraar Dries van den Akker, in stripvorm naverteld door scholier Rutger Wijnhoven. Aflevering 3: Enge kerels in het park.

Toon artikel 'Ignatiaanse pedagogiek'

Ignatiaanse pedagogiek

30 juli 2012 | Ben Frie SJ | 1 reactie

Opvoeding en onderwijs in het spoor van Ignatius van Loyola: docenten Ilse Dekker en Bert ten Berge SJ deden er ervaring mee op aan het Stanislascollege in Delft. Wat behelst de ignatiaanse pedagogiek?

Toon artikel 'Meneer de Heer (2): Wind'

Meneer de Heer (2): Wind

9 juli 2012 | Rutger Wijnhoven et al. | 0 reacties

Waargebeurde verhalen uit de onderwijspraktijk van godsdienstleraar Dries van den Akker, in stripvorm naverteld door scholier Rutger Wijnhoven. Aflevering 2: Levensbeschouwing, wat is dat eigenlijk?

Toon artikel 'Meneer de Heer (1): Te laat'

Meneer de Heer (1): Te laat

13 juni 2012 | Rutger Wijnhoven et al. | 1 reactie

Waargebeurde verhalen uit de onderwijspraktijk van godsdienstleraar Dries van den Akker, in stripvorm naverteld door scholier Rutger Wijnhoven. Aflevering 1: Wat te doen met laatkomers?

Toon artikel 'Meer dan de bul'

Meer dan de bul

1 juni 2012 | Ben Frie SJ | 1 reactie

Studeren draait om meer dan het behalen van een academische graad. De Vlaamse studentenhuizen Lerkeveld en het Dondeynehuis proberen handen en voeten te geven aan het oorspronkelijke ideaal van de universiteit: vorming van de gehele mens. Een gesprek met directeur van beide huizen Erik Vanleeuw.

Toon artikel 'Bijbelse blunders'

Bijbelse blunders

26 maart 2012 | Guido Dierickx SJ | 1 reactie

“Ik ben geen vrede komen brengen, maar een zwaard.” Hoe vaak zijn deze woorden van Jezus niet verdraaid en misbruikt? Guido Dierickx SJ pleit voor een Bijbels blunderboek.

Toon artikel 'Theologen aan tafel. Interview met Jacques Haers'

Theologen aan tafel. Interview met Jacques Haers

24 februari 2012 | Jan Peters SJ et al. | 0 reacties

Jacques Haers SJ vertelt over het Universitair Centrum Sint-Ignatius Antwerpen (UCSIA), waarvan hij directeur is, en over de bijzondere positie van theologen in het milieudebat.

Toon artikel 'De juiste inrijpoort'

De juiste inrijpoort

17 februari 2012 | Renilde Vos | 0 reacties

Tegen de trend van anonimiteit en ontkerkelijking in, vinden in de Vlaamse studentenstad Leuven tal van samenbindende, levensbeschouwelijke activiteiten plaats. Een kennismaking met UP Leuven.

Toon artikel 'Vensters op katholiek geloven'

Vensters op katholiek geloven

8 februari 2012 | Sanneke Brouwers | 0 reacties

Een naslagwerk en inspiratiebron voor onderwijzers, dat wil de website Venstersopkatholiekgeloven.nl zijn. Sanneke Brouwers, die meewerkte aan de site, vertelt over de opzet en achterliggende gedachte.

Toon artikel 'Daarom ga ik staken'

Daarom ga ik staken

25 januari 2012 | Leontine Post | 1 reactie

Leontine Post is één van de 12.500 docenten die donderdag 26 januari staken tegen het onderwijsbeleid van minister Van Bijsterveldt. Zij doet dat voor het eerst in haar ruim dertigjarige onderwijscarrière. In dit artikel legt zij uit waarom de maat voor haar nu vol is.

Toon artikel 'Spreekbuis van onze planeet'

Spreekbuis van onze planeet

20 januari 2012 | Jacques Haers SJ | 1 reactie

Politici, zo stelt de Vlaamse jezuïet Jacques Haers, hebben noodzakelijkerwijs een beperkte blik op milieuproblematiek: het eigen land, de eigen regio en de korte termijn staan centraal. Hij pleit ervoor de natuur een volwaardige plaats te geven aan de onderhandelingstafel.

Toon artikel 'SCP levert onderwijs gemene streek'

SCP levert onderwijs gemene streek

17 januari 2012 | Dries van den Akker SJ | 0 reacties

Onderwijsman Dries van den Akker SJ spreekt schande van het recente SCP-rapport over prijs en kwaliteit van publieke diensten. In plaats van de vlag uit te steken vanwege gelijk gebleven prestaties onder moeilijkere omstandigheden, concludeert het SCP doodleuk dat er best wel wat van af kan.

Toon artikel 'Vals spelen in Academia'

Vals spelen in Academia

27 december 2011 | Guido Dierickx SJ | 0 reacties

De affaire-Stapel heeft pijnlijk duidelijk gemaakt hoe gevoelig de wetenschap is voor fraude. Maar is het zo gek dat het gebeurt? En is het te verhelpen? Een analyse van wetenschapper Guido Dierickx SJ.

Toon artikel 'Duurzaamheid zonder sandalenlucht'

Duurzaamheid zonder sandalenlucht

17 november 2011 | Marsha Buuron | 0 reacties

Een internationale werkgroep van jezuïeten publiceerde eerder dit jaar een visiedocument over duurzaamheid en ecologie. Milieukundige Marsha Buuron is enthousiast over de helderheid en toepasbaarheid van dit rapport.

Toon artikel 'De ultieme theorie van alles'

De ultieme theorie van alles

13 oktober 2011 | Michael Smith SJ | 1 reactie

Deeltjes die sneller zouden zijn dan het licht baarden onlangs opzien. De experimenten moeten een nieuw licht werpen op wat er vlak na de Oerknal gebeurde. Michael Smith SJ - natuurkundige en theoloog - reflecteert over de gevolgen hiervan voor ons scheppings- en godsgeloof.

Toon artikel 'Leren met hart en ziel'

Leren met hart en ziel

25 augustus 2011 | Ilse Dekker | 0 reacties

Het nieuwe schooljaar is weer begonnen. Voor docent Ilse Dekker van het Delftse Stanislascollege aanleiding om stil te staan bij de vraag: wat behoort een school leerlingen te bieden?

Toon artikel 'Uit het isolement'

Uit het isolement

14 juni 2011 | Jan Peters SJ | 0 reacties

In de wetenschap bestaat de neiging zich steeds verder terug te trekken op het eigen specialistische onderzoeksterrein. Tegen deze trend in pleit Jan Peters SJ voor open, interdisciplinair onderzoek.

Toon artikel 'Katholiek onderwijs in de VS'

Katholiek onderwijs in de VS

18 april 2011 | Jan Peters SJ | 0 reacties

Na het drieluik over katholiek onderwijs in Nederland, richten we nu de blik over de grens: naar de Verenigde Staten, waar jezuïeten nog altijd een belangrijke rol spelen in het hoger onderwijs. Zoals op Georgetown University in Washington.

Toon artikel 'Mijn school katholiek? (3)'

Mijn school katholiek? (3)

11 april 2011 | Dries van den Akker SJ | 1 reactie

Wat zegt het anno nu nog dat een school ‘R.K.’ heet te zijn? In een drieluik staat Dries van den Akker SJ, zelf oud-docent, stil bij de uitdagingen van het katholieke onderwijs. Deel 3: een bespreking van de lesmethode 'Mijn school is katholiek'.

Toon artikel 'Mijn school katholiek? (2)'

Mijn school katholiek? (2)

4 april 2011 | Dries van den Akker SJ | 1 reactie

Wat zegt het anno nu nog dat een school ‘R.K.’ heet te zijn? In een drieluik staat Dries van den Akker SJ, zelf oud-docent, stil bij de uitdagingen van het katholieke onderwijs. Deel 2: een verslag van het symposium ‘Waar school en kerk elkaar ontmoeten is het goed toeven’ in Delft.

Toon artikel 'Mijn school katholiek? (1)'

Mijn school katholiek? (1)

28 maart 2011 | Dries van den Akker SJ | 2 reacties

Wat zegt het anno nu nog dat een school ‘R.K.’ heet te zijn? In een drieluik staat Dries van den Akker SJ, zelf oud-docent, stil bij de uitdagingen van het katholieke onderwijs. Deel 1: een inleiding in het thema.

Toon artikel 'De metafysica van Stephen Hawking'

De metafysica van Stephen Hawking

13 september 2010 | Robert Spitzer SJ | 1 reactie

Onlangs baarde de beroemde natuurwetenschapper Stephen Hawking opzien, door te beweren dat God het universum niet geschapen kan hebben. Een kritische reactie van de Amerikaanse jezuïet Robert Spitzer.

Toon artikel 'Gelijk?'

Gelijk?

1 januari 2010 | Jan Peters SJ | 0 reacties

Professoren hebben de baretten en toga's herontdekt. Vanwaar toch deze ‘onderscheidingstekens’? Een column van Jan Peters SJ.

Ignis Webmagazine extra informatie

Aanmelden nieuwsbrief

Blijf op de hoogte met onze tweewekelijkse nieuwsbrief per e-mail.