Interview 65 artikelen

Toon artikel 'De verborgen schatten van oude teksten'

De verborgen schatten van oude teksten

26 augustus 2016 | Ben Frie SJ | 0 reacties

Jezuïet Rob Faesen is de nieuwe bijzonder hoogleraar aan de Xaverius-leerstoel in Tilburg. Door zich met studenten vast te bijten in klassieke teksten, hoopt hij nieuwe inzichten op het spoor te komen. "Studenten proeven iets van de literaire kwaliteit van mystieke auteurs."

Toon artikel '"De typische MAGIS-ganger is bovenal moedig"'

"De typische MAGIS-ganger is bovenal moedig"

29 juni 2016 | Anton de Wit | 0 reacties

Om de Wereldjongerendagen meer diepgang te geven organiseren de jezuïeten wederom een eigen voorprogramma: MAGIS. De deelnemende jongeren staan voor een pittige uitdaging, zeggen de organisatoren. “Aan het einde van het programma ben je een ander mens.”

Toon artikel 'Jongeren en geloof: een lange weg'

Jongeren en geloof: een lange weg

10 juni 2016 | Ben Frie SJ | 0 reacties

Steeds meer jongeren zien religie als iets vreemds, zelfs als irrelevant. Hoe interesseer je hen toch voor het onderwerp? In gesprek met Renate Cauwels, godsdienstleerkracht aan het Sint-Barbaracollege in Gent.

Toon artikel 'The Urban Sacred: Sporen van het heilige in de grote stad'

The Urban Sacred: Sporen van het heilige in de grote stad

3 juni 2016 | Michael Nefkens et al. | 0 reacties

Zichtbaar en onzichtbaar is religie overal aanwezig in een grote multiculturele stad als Amsterdam. Architect Michael Nefkens in gesprek met antropoloog Daan Beekers naar aanleiding van de tentoonstelling 'The Urban Sacred' in het Ignatiushuis in Amsterdam.

Toon artikel 'Een nieuwe economie?'

Een nieuwe economie?

15 april 2016 | Ben Frie SJ | 1 reactie

Idealisme en bezieling winnen terrein in het bedrijfsleven, zo signaleert consultant en geestelijk begeleider Jeroen van Lawick. Een gesprek over economie, innerlijk leiderschap en spiritualiteit.

Toon artikel 'Religieus leven anno nu: “Ieder roepingsverhaal is uniek”'

Religieus leven anno nu: “Ieder roepingsverhaal is uniek”

5 februari 2016 | Ben Frie SJ | 0 reacties

Religieuze ordes en congregaties krimpen, maar hebben wel degelijk toekomst. Mede dankzij paus Franciscus krijgt het religieuze leven een nieuw profetisch elan, stelt Esther van de Vate. Een gesprek met deze karmelietes over de worsteling van een roeping en het avontuur van het kloosterleven.

Toon artikel 'Vluchtelingen een hand toesteken?'

Vluchtelingen een hand toesteken?

8 januari 2016 | Ben Frie SJ | 1 reactie

De opvang van vluchtelingen in onze streken schiet hopeloos tekort, en de situatie zal alleen maar verergeren. Baudouin Van Overstraeten, directeur van de Jesuit Refugee Service Belgium, luidt de noodklok.

Toon artikel 'Mantelzorg: Als je naaste ver weg is'

Mantelzorg: Als je naaste ver weg is

18 december 2015 | Ben Frie SJ | 0 reacties

Daags voor Kerst moest ze hals over kop naar Engeland, omdat haar moeder stervende was. Anne Criado vertelt openhartig over haar ervaringen als mantelzorger.

Toon artikel 'Afscheid na euthanasie'

Afscheid na euthanasie

27 november 2015 | Philip Debruyne SJ | 0 reacties

Hoe vind je woorden van troost en afscheid na een sterfgeval door euthanasie? Het Catechesehuis in Brussel bracht een werkboek uit met gebeden rond dit beladen thema.

Toon artikel 'Zorg anno 2015: De vraag blijft, de vorm verandert'

Zorg anno 2015: De vraag blijft, de vorm verandert

21 augustus 2015 | Ben Frie SJ | 0 reacties

Hoe houden we de gezondheidszorg betaalbaar nu mensen gemiddeld ouder worden? Henk de Wilde, accountant in de zorg, vertelt over de veranderingen in het Nederlandse zorgstelsel.

Toon artikel 'Jean De Bruyn: Leren samenleven op een menselijke manier'

Jean De Bruyn: Leren samenleven op een menselijke manier

31 juli 2015 | Ben Frie SJ | 0 reacties

Op de feestdag van Ignatius van Loyola staat één van zijn hedendaagse gezellen stil bij diens pedagogiek. Is die toepasbaar in de moderne multiculturele samenleving? Een gesprek met jezuïet Jean De Bruyn.

Toon artikel 'Bidden Onderweg: een moment van bezinning'

Bidden Onderweg: een moment van bezinning

22 mei 2015 | Ben Frie SJ | 0 reacties

In de trein naar je werk, op de fiets, in het vliegtuig: Bidden Onderweg biedt een ogenblik van inkeer waar en wanneer je wilt. De makers vertellen over de opzet van deze nieuwe site en app.

Toon artikel '"Als we er nu geen werk van maken is het weg"'

"Als we er nu geen werk van maken is het weg"

6 maart 2015 | Ben Frie SJ et al. | 1 reactie

De katholieke identiteit is meer impliciet dan expliciet aanwezig binnen de Gooise scholenkoepel J.A. Alberdingk Thijm. Toch wordt die identiteit allerminst verwaarloosd, zegt rector en bestuurder Bart van den Haak.

Toon artikel 'Priester Ton Jongstra: "God wil dit van mij"'

Priester Ton Jongstra: "God wil dit van mij"

17 oktober 2014 | Philip Debruyne SJ | 1 reactie

Hij was al jaren leraar en lid van een religieuze lekengemeenschap. Op 56-jarige leeftijd werd hij tot priester gewijd. Wat drijft Ton Jongstra?

Toon artikel 'Bouwen aan het rijk Gods in China'

Bouwen aan het rijk Gods in China

24 september 2014 | Sean Salai SJ | 1 reactie

In antwoord op een oproep van de paus reisde pater Terrence Curry SJ naar China. Als eerste en enige niet-Chinees doceert de Amerikaanse jezuïet en architect aan de Tsinghua-universiteit in Bejing. Een openhartig vraaggesprek over geloof en onderwijs in een communistisch land. “Je ontmoet God op een bijzondere manier.”

Toon artikel '"En jij? Wat heb jij gedaan?"'

"En jij? Wat heb jij gedaan?"

22 augustus 2014 | Ben Frie SJ | 6 reacties

Een gewetensconflict over "de waanzin van de wapenwedloop" veranderde de loop van zijn leven. Oud-diplomaat Edy Korthals Altes bepleit een nieuw denken over vrede, veiligheid en geloof.

Toon artikel 'De verdediging van ‘de ergste’'

De verdediging van ‘de ergste’

20 augustus 2014 | Luke Hansen SJ | 2 reacties

Hoe verdedig je een aangeklaagde terrorist? Een interview met een advocaat over een politiek en juridisch wespennest in de Verenigde Staten.

Toon artikel 'MAG+S 2014: Een kans op herbronning'

MAG+S 2014: Een kans op herbronning

4 juli 2014 | Anton de Wit | 1 reactie

MAG+S begon als voorprogramma van de Wereldjongerendagen. Dit jaar komt het ignatiaans jongerenevenement op eigen benen te staan, met programma’s in Dublin en Boedapest. De Belgische MAG+S-routinier Pascal Calu vertelt over zijn ervaringen en verwachtingen.

Toon artikel '"Maak van gemeentepolitiek geen karikatuur"'

"Maak van gemeentepolitiek geen karikatuur"

14 maart 2014 | Ben Frie SJ | 0 reacties

Lokale politiek heeft geen goede naam, scepsis en ongenoegen regeren. In de aanloop naar de Nederlandse gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart 2014 neemt Wim Hillenaar, christen-democraat en burgemeester van Cuijk, het op voor het onderdeurtje in het politieke bestel.

Toon artikel '"Arbeid is geen handelswaar"'

"Arbeid is geen handelswaar"

19 februari 2014 | Redactie | 0 reacties

De ellende van deze wereld staat niet buiten de kerk, vindt Pierre Martinot-Lagarde. De Franse jezuïet werkt daarom bij de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) in Genève. In een recent interview vertelt hij over de inzet van gelovigen uit verschillende tradities voor menswaardigheid in arbeidssituaties.

Toon artikel 'De juiste maat'

De juiste maat

13 december 2013 | Ben Frie SJ | 0 reacties

Zonder afgesproken maat valt er niets te meten en niets te weten. De Nijmeegse architect Dick Pouderoyen vertelt over zijn werk met en studie naar maatsystemen.

Toon artikel ' De mens achter de militair'

De mens achter de militair

29 november 2013 | Ben Frie SJ | 3 reacties

Als aalmoezenier heeft Sanneke Brouwers een vrije positie in de hiërarchie van het leger, waardoor ze met iedereen het gesprek aan kan gaan. Zij vertelt over haar ervaringen met de geestelijke begeleiding van soldaten op een missie.

Toon artikel 'Blijven geloven in een democratisch Syrië'

Blijven geloven in een democratisch Syrië

27 september 2013 | Ben Frie SJ | 0 reacties

De Syrische vredesactivist Fadi Hallisso verzorgde onlangs een actualiteitencollege aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Ignis was erbij en sprak met hem over zijn visie op het conflict, het werk van de jezuïeten in en om Syrië en zijn persoonlijke angsten en twijfels.

Toon artikel 'Een andere Kerk voor jongeren?'

Een andere Kerk voor jongeren?

20 september 2013 | Ben Frie SJ | 2 reacties

Een nieuwe generatie katholieken vraagt helderheid van de Kerk; soms tot onvrede van een oudere generatie die dat als een stap terug ervaart. Jos Moons, Sander van Aarle en Frans Kurris - vertegenwoordigers van die verschillende generaties - gaan het gesprek aan over orthodoxie, kerkelijk engagement en geloofsbeleving.

Toon artikel 'Lief en leed'

Lief en leed

12 juli 2013 | Ben Frie SJ | 4 reacties

God is liefde - ja, maar wat betekent dat nog als wij lijden, door ziekte, pijn of verlies? Tineke Renkema vertelt over haar inzichten en ervaringen als psychotherapeut en geestelijk begeleider.

Toon artikel '"Geef leerlingen de vrijheid"'

"Geef leerlingen de vrijheid"

28 juni 2013 | Ben Frie SJ | 0 reacties

Hoe stimuleer je scholieren het beste uit zichzelf te halen? Jezuïet en leerkracht Samuel Overloop vertelt hoe 'zijn' Sint-Jozefcollege in Turnhout dat aanpakt.

Toon artikel '"Pas achteraf ontdek je: God was daar"'

"Pas achteraf ontdek je: God was daar"

14 juni 2013 | Ben Frie SJ | 2 reacties

Kan het christelijk geloof probleemloos in elke inheemse cultuur ingebracht worden? De Vlaamse jezuïet en antropoloog Wauthier de Mahieu vertelt over zijn ervaringen in Congo, Afrika.

Toon artikel '‘Ja maar’ tegen Vlaamse onderwijshervormingen'

‘Ja maar’ tegen Vlaamse onderwijshervormingen

7 juni 2013 | Anton de Wit | 0 reacties

De Vlaamse regering bereikte deze week een akkoord over langverwachte onderwijshervormingen. Johan Verschueren SJ, die zich namens de jezuïeten en hun colleges in het debat gemengd heeft, reageert voorzichtig positief.

Toon artikel '"Extremisme is vreemd aan Syrische cultuur"'

"Extremisme is vreemd aan Syrische cultuur"

26 april 2013 | Anton de Wit | 2 reacties

Westerse jihadstrijders die naar Syrië trekken? De jonge Syrische jezuïet Tony Homsy SJ haalt er de schouders voor op. “De mensen die in de revolutie een dekmantel voor islamisme zien hebben ongelijk. De Syriërs verlangen naar echte vrijheid.”

Toon artikel 'Walter Ceyssens (4): de zoektocht naar het goede leven'

Walter Ceyssens (4): de zoektocht naar het goede leven

17 april 2013 | Ben Frie SJ | 2 reacties

Als tiener wendde hij zich stellig van het geloof af; inmiddels is hij jezuïet in vorming. In de aanloop naar zijn priesterwijding een kennismaking met Walter Ceyssens SJ. Aflevering 4: leraar zijn, bezien door de ogen van een jezuïet.

Toon artikel 'Walter Ceyssens (3): De beslissing'

Walter Ceyssens (3): De beslissing

3 april 2013 | Ben Frie SJ | 0 reacties

Als tiener wendde hij zich stellig van het geloof af; inmiddels is hij jezuïet in vorming. In de aanloop naar zijn priesterwijding een kennismaking met Walter Ceyssens SJ. Aflevering 3: Na een aanvankelijk 'nee' dringt in Taizé de vraag zich opnieuw op: "Zou ik een goed jezuïet zijn...?"

Toon artikel 'Walter Ceyssens (2): De Loyolatocht '

Walter Ceyssens (2): De Loyolatocht

20 maart 2013 | Ben Frie SJ | 1 reactie

Als tiener wendde hij zich stellig van het geloof af; inmiddels is hij jezuïet in vorming. In de aanloop naar zijn priesterwijding een kennismaking met Walter Ceyssens SJ. Aflevering 2: Zijn ontdekking van de intense spiritualiteit van de jezuïeten tijdens een pelgrimstocht naar Loyola.

Toon artikel 'Walter Ceyssens (1): Meer dan mijn verstand alleen'

Walter Ceyssens (1): Meer dan mijn verstand alleen

6 maart 2013 | Ben Frie SJ | 2 reacties

Als tiener wendde hij zich stellig van het geloof af; inmiddels is hij jezuïet in vorming. In de aanloop naar zijn priesterwijding een kennismaking met Walter Ceyssens SJ. Aflevering 1: "In mijn welgeordende rationalistische universum kon ik daar totaal niet bij."

Toon artikel 'Celibaat: spiegel voor innerlijk leven'

Celibaat: spiegel voor innerlijk leven

15 februari 2013 | Redactie | 3 reacties

Waarom kiezen priesters en religieuzen voor een celibatair leven? Pastoor Martin Claes en jezuïet Ben Frie spreken openhartig over hun ervaringen.

Toon artikel 'Trage retraite op een snel medium'

Trage retraite op een snel medium

8 februari 2013 | Anton de Wit | 3 reacties

Vijf bekende vrouwen verbleven een week lang in een klooster voor het EO-programma 'Op zoek naar God'. Marianne Hoogervorst was één van de geestelijk begeleiders en vertelt over haar ervaringen. “Je vergeet de camera gewoon, terwijl die de hele tijd aanwezig is.”

Toon artikel 'Instrument in Gods hand'

Instrument in Gods hand

1 februari 2013 | Ben Frie SJ | 0 reacties

Als begeleider van retraites was hij er vaak getuige van: "Dat je het gevoel hebt: ja, hier is God bezig met deze mens." Piet van Breemen SJ vertelt over zijn ervaringen met de Geestelijke Oefeningen van Ignatius van Loyola. "De succesquote ligt tamelijk hoog."

Toon artikel 'Oud beziet nieuw'

Oud beziet nieuw

31 december 2012 | Ben Frie SJ | 5 reacties

Hij staat, zegt hij zelf, vlak voor zijn dood, maar kijkt met onverwoestbaar optimisme naar het nieuwe jaar: Paul Smits van Waesberghe SJ (95). "Het leven zuivert je, als je er voor open staat."

Toon artikel '"Nieuwe kansen voor religieus onderwijs"'

"Nieuwe kansen voor religieus onderwijs"

7 december 2012 | Ben Frie SJ | 0 reacties

Is godsdienstonderwijs slechts een rest uit een voorbij verleden? Allerminst, stelt Peter Knapen, voorzitter van de koepel van Vlaamse jezuïetencolleges. Een interview.

Toon artikel '"Levensbeschouwelijke identiteit meerwaarde voor school"'

"Levensbeschouwelijke identiteit meerwaarde voor school"

23 november 2012 | Ben Frie SJ | 0 reacties

Veel confessionele scholen worstelen ermee: hoe geef je vandaag de dag nog gestalte aan je religieuze identiteit? Fons Loogman, directeur van het Stanislascollege, vertelt over zijn ervaringen.

Toon artikel '"Ik leef soms tussen hoop en twijfel in"'

"Ik leef soms tussen hoop en twijfel in"

16 november 2012 | Ben Frie SJ | 0 reacties

Het is een pijnlijk, maar noodzakelijk proces: het sluiten en herbestemmen van kerken en het fuseren van parochies. Mgr. Antoon Hurkmans, bisschop van 's-Hertogenbosch, spreekt openhartig over zijn zorgen over het krimpende kerkelijke leven in zijn bisdom.

Toon artikel '"Jezuïeten vind je op de breuklijnen"'

"Jezuïeten vind je op de breuklijnen"

7 november 2012 | Anton de Wit et al. | 2 reacties

Johan Verschueren SJ is sinds kort provinciaal overste van de jezuïeten in Nederland en Vlaanderen. Hij vertelt over de rol van zijn orde in kerk en samenleving.

Toon artikel 'Ignatiaanse pedagogiek'

Ignatiaanse pedagogiek

30 juli 2012 | Ben Frie SJ | 1 reactie

Opvoeding en onderwijs in het spoor van Ignatius van Loyola: docenten Ilse Dekker en Bert ten Berge SJ deden er ervaring mee op aan het Stanislascollege in Delft. Wat behelst de ignatiaanse pedagogiek?

Toon artikel 'Meer dan de bul'

Meer dan de bul

1 juni 2012 | Ben Frie SJ | 1 reactie

Studeren draait om meer dan het behalen van een academische graad. De Vlaamse studentenhuizen Lerkeveld en het Dondeynehuis proberen handen en voeten te geven aan het oorspronkelijke ideaal van de universiteit: vorming van de gehele mens. Een gesprek met directeur van beide huizen Erik Vanleeuw.

Toon artikel 'Theologen aan tafel. Interview met Jacques Haers'

Theologen aan tafel. Interview met Jacques Haers

24 februari 2012 | Jan Peters SJ et al. | 0 reacties

Jacques Haers SJ vertelt over het Universitair Centrum Sint-Ignatius Antwerpen (UCSIA), waarvan hij directeur is, en over de bijzondere positie van theologen in het milieudebat.

Toon artikel '"Wij zijn mensen van de weg"'

"Wij zijn mensen van de weg"

26 januari 2012 | Ben Frie SJ | 2 reacties

Hij verruilde de militaire wereld van de marine voor de burgergemeenschap van Enkhuizen en omstreken. Een portret van priester Peter Peelen SJ.

Toon artikel 'Ignatiushuis: ‘Een richting te gaan’ in de aanbieding'

Ignatiushuis: ‘Een richting te gaan’ in de aanbieding

5 januari 2012 | Ben Frie SJ | 0 reacties

In mei van het vorige jaar vierde het Ignatiushuis met verve zijn 25-jarig bestaan. Aan het begin van het nieuwe seizoen vraagt Ignis aan Theo van Drunen SJ een plaatsbepaling van het huis.

Toon artikel 'De drempel over'

De drempel over

30 december 2011 | Ben Frie SJ | 1 reactie

Op de drempel van het nieuwe jaar blikt een vijftal jezuïeten terug én vooruit. Wat waren de hoogte- en dieptepunten van 2011? En waar zien zij tekenen van hoop voor 2012?

Toon artikel '“Contact met mensen op ooghoogte”'

“Contact met mensen op ooghoogte”

21 oktober 2011 | Anton de Wit | 0 reacties

Kunnen spiritualiteit en theologie met elkaar door één deur? Die vraag stond centraal in de inaugurele rede van theoloog Henk Witte, bijzonder hoogleraar aan de Xaverius-leerstoel. Een interview.

Toon artikel 'Twintig jaar in Cambodja: Landmijnen en verzoening'

Twintig jaar in Cambodja: Landmijnen en verzoening

5 september 2011 | Redactie | 0 reacties

Cambodja is een land met littekens - letterlijk en figuurlijk. De Australische Zuster van Liefde Denise Coghlan RSM woont en werkt al twintig jaar in het land, en vertelt over haar ervaringen.

Toon artikel '"De vraag zal blijven"'

"De vraag zal blijven"

15 mei 2011 | Ben Frie SJ | 0 reacties

Wat betekent dat: 'geroepen worden'? Op Roepingenzondag een openhartig interview met een geestelijk begeleider en twee studenten van priester- en diakenopleiding Bovendonk.

Toon artikel 'Elkaar weten te vinden'

Elkaar weten te vinden

12 mei 2011 | Ben Frie SJ | 1 reactie

Op de Dag van de Verpleging een interview met Theo Bouten, ervaren teamleider in de ouderenzorg. Wat heeft hij door de jaren heen zien veranderen in de verzorging?

Toon artikel 'God op de gevoelige plaat'

God op de gevoelige plaat

3 februari 2011 | Anton de Wit | 0 reacties

In oktober vorig jaar lanceerde de Amerikaanse uitgever LoyolaPress de website Picturing God. Bezoekers kunnen op deze site zelf foto’s insturen waarop zij iets van het goddelijke verbeeld zien. En God kan zich werkelijk in alles vertonen, aldus projectmanager Denise Gorss.

Toon artikel 'Haïti, een jaar na de aardbeving'

Haïti, een jaar na de aardbeving

12 januari 2011 | Redactie | 0 reacties

Op 12 januari 2010 werd Haïti getroffen door een verwoestende aardbeving. Een jaar later vertelt broeder Jim Boynton SJ over zijn ervaringen in het rampgebied.

Toon artikel 'Pater Frits van der Ven SJ. Afl.4: Na de dood'

Pater Frits van der Ven SJ. Afl.4: Na de dood

16 december 2010 | Ben Frie SJ | 4 reacties

Op 21 augustus 2010 overleed pater Frits van der Ven SJ, een pastor in hart en nieren. Kort voor zijn overlijden sprak Ignis Webmagazine met hem over zijn eigen priesterroeping, het pastoraat, sacramenten en de dood. Aflevering 4 (slot): Over zijn naderende levenseinde.

Toon artikel 'Pater Frits van der Ven SJ. Afl.3: Sacramenten'

Pater Frits van der Ven SJ. Afl.3: Sacramenten

22 november 2010 | Ben Frie SJ | 2 reacties

Op 21 augustus 2010 overleed pater Frits van der Ven SJ, een pastor in hart en nieren. Kort voor zijn dood sprak Ignis Webmagazine met hem over zijn eigen priesterroeping, het pastoraat, sacramenten en het levenseinde. Aflevering 3: Over sacramenten zoals het huwelijk.

Toon artikel 'Pater Frits van der Ven SJ. Afl.2: Pastoraat'

Pater Frits van der Ven SJ. Afl.2: Pastoraat

1 november 2010 | Ben Frie SJ | 1 reactie

Op 21 augustus 2010 overleed pater Frits van der Ven SJ, een pastor in hart en nieren. Kort voor zijn dood sprak Ignis Webmagazine met hem over zijn eigen priesterroeping, het pastoraat, sacramenten en het levenseinde. Aflevering 2: Wat is het geheim van pastoraat?

Toon artikel 'Pater Frits van der Ven SJ. Afl.1: Priesterschap'

Pater Frits van der Ven SJ. Afl.1: Priesterschap

14 oktober 2010 | Ben Frie SJ | 3 reacties

Op 21 augustus 2010 overleed pater Frits van der Ven SJ, een pastor in hart en nieren. Kort voor zijn dood sprak Ignis Webmagazine met hem over zijn eigen priesterroeping, het pastoraat, sacramenten en het levenseinde. Aflevering 1: Hoe word je priester?

Ignis Webmagazine extra informatie

Aanmelden nieuwsbrief

Blijf op de hoogte met onze tweewekelijkse nieuwsbrief per e-mail.