Hervormingsdag: de weg naar binnen

Hervormingsdag: de weg naar binnen

Hervormingsdag is niet enkel een dag om bij het historische feit van de Reformatie stil te staan, maar ook om opnieuw naar ons innerlijk licht om te zien.

Onze medische apparatuur stelt ons in staat om letterlijk de weg naar binnen te gaan: tijdens een endoscopisch onderzoek kun je op een monitor het inwendig leven van je eigen lichaam in ogenschouw nemen, zacht verlicht door een led-lampje. Een wonderlijk gangenstelsel met onverwachte spelonken en structuren die slechts inzichtelijk zijn voor wie medisch geschoold is.

‘Leidslicht’

Het lijkt een symbolisch beeld voor de geestelijke weg naar binnen: het innerlijk leven kan ervaren worden als een onherbergzaam gangenstelsel waar soms onverwachte ruimtes oplichten. Johannes van het Kruis spreekt van “geen ander leidslicht dan wat er in mijn eigen binnenst brandde”.

Andre Van Laere SJ

Kunstenaar André Van Laere SJ (1921-2000) liet ons een beeld na dat in acrylverf als het ware beide situaties weergeeft. Wat daarin opvalt, is dat hij bijna verborgen een rode gloed laat oplichten in de inwendige gangen en vaag verlichte structuren. Voor mij werd dit een symboolbeeld voor het eigen innerlijk kompas, dat iedere mens in zich draagt. Het licht op, af en toe, en nodigt uit om het te volgen juist op die plekken of momenten dat er geen licht lijkt te branden.

Twee wegen

Hervormingsdag doet denken aan dat innerlijk leidslicht. In de roerige tijden van vijfhonderd jaar geleden moesten velen op zoek naar een nieuwe levensoriëntatie, omdat de vertrouwde wegen doodlopend waren geworden. Luther koos voor de moeizame weg van de kerkverlating, vertrouwend op hetzelfde leidslicht dat zijn tijdgenoot Ignatius van Loyola deed besluiten om ook tot hervorming over te gaan, maar dan van binnenuit. Hij koos voor trouw aan het bestaande instituut, zo ziek als het was, om het vanuit de eigen ziel te renoveren.

Hoe verschillend ook, ieder van ons heeft een innerlijk leidslicht

In protestantse kring wordt – zoals mensen dat steeds doen – verschillend omgegaan met historische gegevens. Voor sommigen is hervormingsdag reden tot triomfalisme: de cantate die Bach ervoor schreef garandeert snel herstel op depressieve momenten. Anderen ervaren het als een naar spiegelbeeld: we zijn onderling verdeeld en zien geen gemeenschappelijk leidslicht.

Vertrouwen

Wie je ook aanhangt of volgt: uiteindelijk ben je zelf verantwoordelijk voor de levenskeuzes die je maakt. Ieder van ons heeft een innerlijk leidslicht, zo verschillend als de manieren om het te vinden en ermee te leven mogen zijn. Hervormingsdag viert een onontkoombaar historisch feit, dat ons noodzaakt om opnieuw naar dat innerlijk licht om te zien. Het delen van onze inzichten en innerlijke ervaringen zal ons de weg tonen, met een rode gloed die sterker is dan een led-lichtje. Die licht op voor elke mens en werkt bindend. Maar dan moet je er wel zuiver op vertrouwen.

Print
E-mail

Over de auteur

Ben Frie SJ is jezuïet en priester, werkzaam op het vlak van geloof en levensbeschouwing. Hij is hoofdredacteur van Ignis Webmagazine.

Meer van deze auteur >

Rubriek(en):

Reageren

Wilt u reageren op dit artikel? Mail de redactie van Ignis Webmagazine!

Door op verzenden te klikken gaat u akkoord met de voorwaarden.

Zoeken

Gerelateerde artikelen

Met moeite door één deur

7 oktober 2013 | Frans Kurris SJ

Een recent boek en een tentoonstelling bieden inzicht in de vaak moeizame godsdienstige verdraagzaamheid van de 16e en 17e eeuw. Het...

Psalm 139: Jij doorziet mij

21 oktober 2016 | Ben Frie SJ

“Jij bent het die mij gestalte gaf.” Een audiovisuele meditatie om meer dan eens te bekijken en te beluisteren… De verwondering...

Kerk

Oecumene

Protestantisme

Religie

Ignatius van Loyola

Zo wilde Ignatius de kerk opbouwen

31 juli 2017 | Wiggert Molenaar SJ

Op Ignatius’ feestdag belicht Wiggert Molenaar de (ongemakkelijke) Richtlijnen uit de Geestelijke Oefeningen. Over komen tot kerkelijke gezindheid en geloven in de...

Meditatie

Is Jezus’ weg er een van vervreemding?

24 juli 2017 | Gregory Brenninkmeijer SJ

Als Gregory Brenninkmeijer tegenwoordig voorgaat in een eucharistieviering, voelt hij zich een vreemde. Dat hij niet snapt waar Jezus naartoe wil met...

De wijnrank als metafoor van vrijheid.

Een paradoxaal kenmerk van vrijheid

10 juli 2017 | Annemarie den Blanken

Als Jezus zegt: ‘Los van mij kunnen jullie niets’, is dat best even slikken. Maar Annemarie den Blanken weet dat deze...